Subsidieregeling pelletkachels

Een pelletkachel is een kachel die gestookt wordt met korrels van geperste houtsnippers: houtpellets.
Verwar pellets trouwens niet met houtpallets, die voor transport worden gebruikt.

Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:
-bestemd is voor de productie van warmte;
-automatisch wordt gestookt op houtpellets;
-een gesloten voorkant heeft;
-voldoet aan de norm EN 14785;
-een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;
-voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185!

Klik hier voor meer informatie.